Aktuality | Južný Novohrad

Aktuality

Aktualizovaný harmonogram nájdete tu.

Kancelária MAS oznamuje, že boli schválené ďalšie projekty z IROP pre aktivitu B2- Bezpečnosť...

Pozrite si odpovede na často kladené otázky.

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí...

V týchto dňoch sa na Ratke uskutoční stretnutie za účelom...

Pozrite si zoznam schválených projektov IROP a PRV.

Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2021.

Indikatívny harmonogram výziev IROP pre rok 2021.

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje U Z A V R E T I E  V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí...

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje U Z A V R E T I E...

Farma Cerovo zverejňuje výzvu na prekladanie ponúk.

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí...

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.