Ćlenovia | Južný Novohrad

Členovia

 V súčasnosti má OZ PJN 58 členov, z toho je 27 obcí, 31 neziskových organizácii, fyzických osôb a podnikateľských subjektov. Členská základňa, ale aj výkonný a kontrolný orgán boli od začiatku formované na princípe VSP s prihliadnutím na odporúčané zastúpenie jednotlivých sektorov vo výkonných a rozhodujúcich orgánoch združenia. Vzhľadom na to je VSP vyvážené po stránke geografickej, sektorovej, inštitucionálnej aj socioekonomickej.

P. č. Názov subjektu FO/PO Sídlo/Adresa IČO
1 Obec Belina PO Belina 194,986 01 Fiľakovo 315958
2 Obec Biskupice PO Biskupická 61/132, 986 01 Fiľakovo 647985
3 Obec Boľkovce PO Boľkovce 80, 984 01 Lučenec 315966
4 Obec Bulhary PO Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo 30233143
5 Obec Buzitka PO Buzitka 126, 985 41 Šávoľ 315982
6 Obec Čakanovce PO Čakanovce 69, 985 58 Radzovce 316016
7 Obec Čamovce PO Čamovce 69, 986 01 Fiľakovo 316024
8 Mesto Fiľakovo PO Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 316075
9 Obec Fiľakovské Kováče PO Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo 316083
10 Obec Holiša PO Holiša 61, 985 57 Holiša 316105
11 Obec Kalonda PO Mierová 67, 985 31 Rapovce 649121
12 Obec Lipovany PO Lipovany 45, 985 31 Rapovce 648272
13 Obec Mučín PO Bernolákova1, 985 31 Rapovce 316245
14 Obec Nitra nad Ipľom PO Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša 648388
15 Obec Nové Hony PO Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce 316270
16 Obec Pinciná PO Pinciná 12, 984 01 Lučenec 649023
17 Obec Pleš PO Pleš 7, 985 31 Rapovce 648299
18 Obec Prša PO Prša 79, 985 41 Šávoľ 316351
19 Obec Radzovce PO Radzovce 506, 985 58 Radzovce 316369
20 Obec Rapovce PO Hlavná 99, 985 31 Rapovce 316377
21 Obec Ratka PO Ratka 109, 986 01 Fiľakovo 316385
22 Obec Šávoľ PO Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ 316415
23 Obec Šiatorská Bukovinka PO Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce 316431
24 Obec Šíd PO Šíd 37, 986 01 Fiľakovo 316423
25 Obec Šurice PO Šurice 179, 980 33 Hajnáčka 316458
26 Obec Trebeľovce PO Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce 316491
27 Obec Veľké Dravce PO Školská 240, 985 42 Veľké Dravce 316512
28 Agro Insemas, s.r.o. PO Ratka 44, 986 01 Fiľakovo 36018287
29 FILAGRO plus, s.r.o. PO Biskupice 53, 986 01 Fiľakovo 36620327
30 Ing. Július Šándor –
Agrofarma
PO Pleš 88, 985 31 Rapovce 31888151
31 Poľovnícke združenie PO Šiatorská Bukovinka 101, 985 58 Radzovce 35996471
32 Občianske združenie
PROKALONDIENSIS
PO Železničná 1, Kalonda, 985 31 Rapovce 35987111
33 Občianske združenie
Za rozvoj regiónu
PO Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce 45025420
34 Poľovnícke združenie Ratka PO Ratka 123, 986 01 Fiľakovo 31932291
35 Občianske združenie Ipeľ PO Trebeľovce 43, 985 31 Rapovce 42187796
36 Občianske združenie MADOM PO Kvetná 3, 986 01 Fiľakovo 42001137
37 AGRO CS Slovakia, a.s. PO Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec,
prevádzka Veľké Dravce
36042161
38 Občianske združenie
Centrum pre rozvoj regiónov
PO Ratka 109, 986 01 Fiľakovo 42010021
39 Občianske združenie
Za menšinu
PO Farská lúka 1633/84, 986 01 Fiľakovo 42311225
40 Georgica, s.r.o. PO Hlavná ul.641/36, 986 01 Fiľakovo 36622800
41 Ing. Marián Drugda PO (osobný údaj)  
42 AGROBEL, s.r.o. PO ul. 1.mája 80 , 986 01 Fiľakovo 47665963
43 Martina Spodniaková PO (osobný údaj)  
44 Tibor Kovács –
PENZION BEBEK
PO Partizánska 1321/24, 986 01 Fiľakovo 40611337
45 Adria Gold Slovakia, spol.s r.o. PO Šávolská 324/3, 986 01 Fiľakovo 36059153
46 MME Agro, s.r.o. PO Rázusova 4825/47 Lučenec 984 01, prevádzka 46 754 601
47 AGRO-IPEĽ, spol. s r. o. PO Holiša 207,985 57 Holiša 31645496
48 Ing. Slávka Brijáková PO 985 58 Šiatorská Bukovinka 68 41246837
49 SIMpakt, s.r.o. PO Prša 68, 985 41 Prša 47601868
50 FALCON SPORT s.r.o. PO Biskupická 42, 986 01 Fiľakovo 31628753
51 Bázsánpuszta s.r.o. PO Čakanovce 218, 985 58 Radzovce 36864641
52 Jaroslav Vetrák PO (osobný údaj)  
53 Katarína Fehérová –
KVETY KATICA
PO 985 58 Radzovce 331 41248384
54 Emília Meszárosová PO (osobný údaj)  
55 Ing. Jozef Hodulák PO (osobný údaj)  
56 Folklórne združenie Jánošík PO Kvetná 3, 986 01 Fiľakovo 42002187
57 Gabriel Berki PO (osobný údaj)  
58 Filleck s.r.o. PO Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo 36022926
© 2022 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.