Členovia | Južný Novohrad

Členovia

P. č. Názov subjektu FO/PO Sídlo/Adresa IČO
1 Obec Belina PO Belina 194,986 01 Fiľakovo 315958
2 Obec Biskupice PO Biskupická 61/132, 986 01 Fiľakovo 647985
3 Obec Boľkovce PO Boľkovce 80, 984 01 Lučenec 315966
4 Obec Bulhary PO Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo 30233143
5 Obec Buzitka PO Buzitka 126, 985 41 Šávoľ 315982
6 Obec Čakanovce PO Čakanovce 69, 985 58 Radzovce 316016
7 Obec Čamovce PO Čamovce 69, 986 01 Fiľakovo 316024
8 Mesto Fiľakovo PO Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 316075
9 Obec Fiľakovské Kováče PO Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo 316083
10 Obec Holiša PO Holiša 61, 985 57 Holiša 316105
11 Obec Kalonda PO Mierová 67, 985 31 Rapovce 649121
12 Obec Lipovany PO Lipovany 45, 985 31 Rapovce 648272
13 Obec Mučín PO Bernolákova1, 985 31 Rapovce 316245
14 Obec Nitra nad Ipľom PO Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša 648388
15 Obec Nové Hony PO Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce 316270
16 Obec Pinciná PO Pinciná 12, 984 01 Lučenec 649023
17 Obec Pleš PO Pleš 7, 985 31 Rapovce 648299
18 Obec Prša PO Prša 79, 985 41 Šávoľ 316351
19 Obec Radzovce PO Radzovce 506, 985 58 Radzovce 316369
20 Obec Rapovce PO Hlavná 99, 985 31 Rapovce 316377
21 Obec Ratka PO Ratka 109, 986 01 Fiľakovo 316385
22 Obec Šávoľ PO Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ 316415
23 Obec Šiatorská Bukovinka PO Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce 316431
24 Obec Šíd PO Šíd 37, 986 01 Fiľakovo 316423
25 Obec Šurice PO Šurice 179, 980 33 Hajnáčka 316458
26 Obec Trebeľovce
nečlen- ale územie v MAS
PO Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce 316491
27 Obec Veľké Dravce PO Školská 240, 985 42 Veľké Dravce 316512
28 Agro Insemas, s.r.o. PO Ratka 44, 986 01 Fiľakovo 36018287
29 Ing. Július Šándor –
Agrofarma
PO Pleš 88, 985 31 Rapovce 31888151
30 Občianske združenie
PROKALONDIENSIS
PO Železničná 1, Kalonda, 985 31 Rapovce 35987111
31 Poľovnícke združenie Ratka PO Ratka 123, 986 01 Fiľakovo 31932291
32 Občianske združenie MADOM PO Kvetná 3, 986 01 Fiľakovo 42001137
33 AGRO CS Slovakia, a.s. PO Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec,
prevádzka Veľké Dravce
36042161
34 Občianske združenie
Za menšinu
PO Farská lúka 1633/84, 986 01 Fiľakovo 42311225
35 Georgica, s.r.o. PO Hlavná ul.641/36, 986 01 Fiľakovo 36622800
36 AGROBEL, s.r.o. PO ul. 1.mája 80 , 986 01 Fiľakovo 47665963
37 Martina Spodniaková FO (osobný údaj)  
38 RVA GROUP s. r. o. PO Baštová 2, 98601 Fiľakovo 48291641
39 Adria Gold Slovakia, spol.s r.o. PO Šávolská 324/3, 986 01 Fiľakovo 36059153
40 MME Agro, s.r.o. PO Rázusova 4825/47 Lučenec 984 01, prevádzka Ratka 129, 986 01 Ratka 46 754 601
41 AGRO-IPEĽ, spol. s r. o. PO Holiša 207,985 57 Holiša 31645496
42 Briák Marián FO (osobný údaj)  
43 SIMpakt, s.r.o. PO Prša 68, 985 41 Prša 47601868
44 FALCON SPORT s.r.o. PO Biskupická 42, 986 01 Fiľakovo 31628753
45 Bázsánpuszta s.r.o. PO Čakanovce 218, 985 58 Radzovce 36864641
46 Jaroslav Vetrák FO (osobný údaj)  
47 Katarína Fehérová –
KVETY KATICA
PO 985 58 Radzovce 331 41248384
48 Emília Meszárosová PO 1.mája 743/43, 98601 Fiľakovo  
49 Ing. Jozef Hodulák PO (osobný údaj)  
50 Dušan Ťažký FO (osobný údaj)  
51 Gabriel Berki PO (osobný údaj)  
52 Filleck s.r.o. PO Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo 36022926
53 Slnienko PO Biskupická 124/41, 98601 Biskupice 42006082
54 Compagra s.r.o.. PO Partizánska 1070/4, 98401 Lučenec, prevádzka:985 58 Radzovce 627 50087134
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.