Výzva IROP-CLLD-T341-511-006

Výzva IROP-CLLD-T341-511-006

Aktuality z regiónu, Aktuálne výzvy MAS na predkladanie ZoNFP, Výzvy IROP

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:

IROP-CLLD-T341-511-006

A1- Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 30.08.2021

Dátum uzavretia 1. kola: 30.11.2021

Dátum uzavretia 2. kola: 30.01.2022

 

Vyzva IROP-CLLD-T341-511-006

 

Prílohy výzvy:
Priloha-c.1-vyzvy-Formular-ziadosti-o-prispevok-vratane-priloh-1
Priloha c. 2 vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov
Priloha c. 3 vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov
Priloha c. 4 vyzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov

Ísť späť

© 2023 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.