O regióne | Južný Novohrad

O regióne

Južný Novohrad je územie s kvalitnými podmienkami pre život, bývanie, prácu, vzdelávanie a voľný čas pre všetkých obyvateľov územia bez rozdielu veku, či národnosti.

Región je vybavený technickou a environmentálnou infraštruktúrou, poskytuje efektívne služby, priťahuje nových investorov a súčasne motivuje miestne podnikateľské prostredie pre tvorbu nových pracovných miest, rozvoj tradičných remesiel, či tvorbu regionálnych produktov a regionálnej značky kvality. Vzdelanostná úroveň a úroveň zručností zamestnancov a zamestnávateľov je na požadovanej úrovni a je podporovaná systémom celoživotného vzdelávania. Príjmová úroveň obyvateľov a samospráv umožňuje všestranný rozvoj osobných, sociálnych, spoločenských a všeobecne prospešných služieb a potrieb.

V regióne sa uplatňujú postupy vedúce k zachovaniu kvalitného životného prostredia, podporuje sa krajinotvorba, separovanie a zhodnocovanie odpadov, aplikácia opatrení zameraných na adaptáciu zmeny klímy a environmentálna výchova a vzdelávanie. Rozvoj kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít zapája občanov do verejného života, občania sú aktívnym partnerom samosprávy. Samosprávy pracujú v efektívnych partnerstvách na svojich územiach, ale aj v regióne a v rámci cezhraničnej spolupráce.

Efektívnou prezentáciou geologických, prírodných a kultúrno-historických hodnôt územia sa rozvíjajú rôzne formy vidieckeho cestovného ruchu aj na cezhraničnej úrovni. Návštevníci tu nájdu nezničenú prírodu, pozoruhodné pamiatky, nefalšovanú vidiecku atmosféru a spokojných, prívetivých a pohostinných obyvateľov.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.