Metodické dokumenty | Južný Novohrad

Metodické dokumenty

IROP

Implementačný model CLLD v IROP

Dokument definuje procesy a postupy financovania implementácie stratégie CLLD, ktorého predmetom je zabezpečiť výber, implementáciu a monitorovanie projektov užívateľov, prostredníctvom ktorých dôjde k naplneniu cieľov stratégie CLLD.

Implementačný model CLLD v IROP

Príručka pre realizátora stratégie a Príručka pre užívateľa

Príručka pre Realizátora svojej stratégie (ďalej len „ReS) a užívateľa je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre ReS v pozícii žiadateľa pri predkladaní žiadosti o príspevok (ďalej len „ŽoPr“) a užívateľa, v pozícii prijímateľa po podpise zmluvy s MAS.

Príručka pre realizátora stratégie a Príručka pre užívateľa

Verejné obstarávanie

Príručka pre verejné obstarávanie pre VO začaté do 15.06.2021

Jednotná príručka pre verejné obstarávanie pre VO začaté od 15.06.2021

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.