Zrealizované projekty

Zrealizované projekty

IROP

Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská Lúka 64/A,Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Autobusová zastávka v obci Prša

Obec Prša

Obnova asfaltového krytu na chodníku v obci Veľké Dravce

Obec Veľké Dravce

Rekonštrukcia prístrešku pri autobusovej zastávke

Obec Kalonda

Obnova chodníka pri rodinných domoch v obci Veľké Dravce- I. a II. Etapa

Obec Veľké Dravce

PRV

Vybudovanie kamerového systému v obci

Obec Holiša

Vybudovanie detského ihriska v obci Lipovany

Obec Lipovany

Vybudovanie fitness ihriska v obci Pinciná

Obec Pinciná

Vybudovanie detského ihriska v obci Prša

Obec Prša

Výstavba amfiteátra v obci Ratka

Obec Ratka

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.