Tolerancia, partnerstvo, rozvoj 2020- Budúcnosť Európy

V týchto dňoch sa na Ratke uskutoční stretnutie zástupcov  Šinteu– Rumunsko, Association „Mircostructure“– Srbsko, Matica Slovacka Solany – Chorvátsko, Arat-Koriten Mezdra – Bulharsko, Sámsonháza – Maďarsko a Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Česko za účelom výmeny skúseností a informácií na základe doterajších výsledkov spolupráce, ako aj na základe spoločnej historickej a kultúrnej identity.

Cieľom stretnutia je rozvinúť spoluprácu medzi inštitúciami, organizovanie spoločných podujatí pre obyvateľov regiónu, šírenie myšlienky občianskej spoločnosti a spoločenskej integrácie, s cieľom zachovania výsledkov doterajšej spolupráce, a prijatie ďalších rozhodnutí o vytváraní podmienok pre budúcu, dlhodobú spoluprácu.Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

Názov projektu: Civil-izácia HU-SK Séria podujatí / Civil-izáció Rendezvénysorozat HuSk
Kód projektu: HUSK/1101/1.7.1/0088
Začiatok realizácie projektu: 07.2012
Koniec realizácie projektu: 06.2013
Hlavný partner: Eurohungaricum Közhasznú Alapítvány, Maďarsko
Cezhraničný partner: Regionálne združenie Javor, Slovensko
Cieľ projektu: Vybudovanie a podporovanie spolupráce mimovládnych organizácií v záujme profesionálnej prípravy a koordinácie potenciálnych projektov
Konferencie:
• Konferencia pre Ochranu prírody, 4.-5. október 2012, Hatvan, Maďarsko
• Konferencia pre Ochranu rodiny, rodinnej komunity, 18.-19. október 2012, Lučenec, Slovensko
• Konferencia pre Ochranu zdravia, 9.-10. máj 2013, Hatvan, Maďarsko
• Konferencia pre Ochranu kultúry a tradícií, 23.-24. máj 2013, Lučenec, Slovensko
Viac informácií na https://www.regionjavor.sk/ alebo https://www.husk-civil.eu/sk/