Partnerstvo Južného Novohradu

Sídlo kancelárie MAS: Ratka 110, 986 01 Fiľakovo

Kontakty:

 Mgr. Jana Ťažká

 manažér MAS

0908 21 88 44

jana.tazka12@gmail.com

maspjnovohrad@gmail.com