Sídlo MAS: Ratka 109, 986 01 Fiľakovo

Sídlo kancelárie MAS: Ratka 110, 986 01 Fiľakovo

Kontakty:

 Mgr. Jana Ťažká

 manažér MAS

+421 908 21 88 44

jana.tazka12@gmail.com

maspjnovohrad@gmail.com