OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-T341-512-002

OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-T341-512-002 pre aktivitu C1- Komunitné sociálne služby Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na zmeny Implementačného  modelu CLLD- verzia 1.6. účinná od 02.02.2021 sa podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve s kódom IROP-CLLD-T34-512-002 pre…

OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-T34-511-001

OZNAM  o predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-T34-511-001 pre aktivitu A1- Podpora podnikania a inovácií Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na zmeny Implementačného  modelu CLLD- verzia 1.6. účinná od 02.02.2021 sa podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve s kódom IROP-CLLD-T34-511-001…

OZNAM o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí  predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku  s kódom IROP-CLLD-T34-512-001 (ďalej len „výzva“) pre aktivitu D1- Učebne základných škôl dosiahol aktuálne indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu  uzavrela…

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-T34-512-001 (ďalej len „výzva“) pre aktivitu D1- Učebne základných škôl dosiahol aktuálne indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu Partnerstvo Južného Novohradu  uzavrie výzvu dňa 05.11.2020. Po…