Výzva IROP-CLLD-T341-511-006

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasujeV Ý Z V Una predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-511-006 A1- Podpora podnikania a inovácií Dátum vyhlásenia: 30.08.2021 Dátum uzavretia 1. kola: 30.11.2021 Dátum uzavretia 2. kola: 30.01.2022 Vyzva IROP-CLLD-T341-511-006 .pdf 530kB Priloha c. 2 vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov .pdf 305kB Priloha c. 3 vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov .pdf…

Výzva IROP-CLLD-T341-512-004

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-004 B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Dátum vyhlásenia: 10.3.2021 Dátum uzavretia 1. kola: 2.06.2021 Dátum uzavretia 2. kola: 28.07.2021 Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola…

Výzva IROP-CLLD-T341-512-003

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-003 B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry Dátum vyhlásenia: 5.3.2021 Dátum uzavretia 1. kola: 28.05.2021 Dátum uzavretia 2. kola: 23.07.2021 Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od…

Výzva IROP-CLLD-T341-512-005

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-005 Aktivita E1 Trhové priestory Dátum vyhlásenia: 25.1.2021 Dátum uzavretia 1. kola: 19.04.2021 Dátum uzavretia 2. kola: 14.06.2021 Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to…