Výzva IROP-CLLD-T341-511-006

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje
V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-T341-511-006

A1- Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 30.08.2021

Dátum uzavretia 1. kola: 30.11.2021

Dátum uzavretia 2. kola: 30.01.2022

Vyzva IROP-CLLD-T341-511-006 .pdf 530kB

Priloha c. 2 vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov .pdf 305kB

Priloha c. 3 vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov .pdf 215kB

Priloha c. 4 vyzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov .pdf 415kB