Výzva IROP-CLLD-T341-512-005

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-005 Aktivita E1 Trhové priestory Dátum vyhlásenia: 25.1.2021 Dátum uzavretia 1. kola: 19.04.2021 Dátum uzavretia 2. kola: 14.06.2021 Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to…