Výzva IROP-CLLD-T341-512-001

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasujeV Ý Z V Una predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-001 Aktivita: D1 Učebne základných škôl Dátum vyhlásenia: 4.5.2020 Dátum uzavretia: 5.11.2020 MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu…