Výzva IROP-CLLD-T341-511-001

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlásiloV Ý Z V Una predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-511-001 Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií Aktualizácia 26.3.2021 Dátum vyhlásenia: 22.4.2020 Dátum uzavretia 1. kola: 3.8.2020 Dátum uzavretia 2. kola: 5.10.2020 Výzva bola uzavretá 26.3.2021 – Už nie je možné podávať žiadosti na túto…

Výzva IROP-CLLD-T341-512-002

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-002 Aktivita C1 Komunitné sociálne služby Aktualizácia: 6.4.2021 Dátum vyhlásenia: 22.4.2020 Dátum uzavretia 1. kola: 22.6.2020 Dátum uzavretia 2. kola: 17.8.2020 Dátum uzavretia výzvy: 6.4.2021 MAS Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje, že    zmysle kapitoly 7.4,…