Výzva na odborných hodnotiteľov MAS_PJN-02/2020-4.2.- OH – Aktualizácia č. 1

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Dátum vyhlásenia: 20.2.2020 Dátum uzavretia: 9.3.2020 20.3.2020 Vyzva OH – 4.2.- akt. c. 1 .pdf 315 kB Príloha č.1 výzvy- Žiadosť o zaradenie .docx 252…