Pozvánka na seminár k výzve MAS_106/7.4./2

MAS PARTNERSTVO JUŽNÉHO NOVOHRADU VÁS POZÝVA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ZAMERANEJ NA OPATRENIE 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) kód výzvy: MAS_106/7.4./2 vyhlásenej DŇA 5. AUGUSTA 2019 termín a miesto konania:…