Výzva IROP-CLLD-T341-512-004

Výzva IROP-CLLD-T341-512-004

Aktuality z regiónu, Aktuálne výzvy MAS na predkladanie ZoNFP, Výzvy IROP

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:

IROP-CLLD-T341-512-004

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia: 10.3.2021

Dátum uzavretia 1. kola: 2.6.2021

Dátum uzavretia 2. kola: 28.7.2021

Dátum uzavretia 3. kola: 28.9.2021

Dátum uzavretia 4. kola: 29.11.2021

Dátum uzavretia 5. kola: 28.01.2022

Dátum uzavretia 6. kola: 04.04.2022

Dátum uzavretia 7. kola: 04.06.2022

Dátum uzavretia výzvy: 04.07.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 28. 4. dňu príslušného mesiaca.

 

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ VÝZVY:

Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nízkeho záujmu žiadateľov o predloženie  žiadostí s ohľadom na nízky zostatok disponibilnej alokácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku  s kódom IROP-CLLD-T34-512-004 (ďalej len „výzva“) pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Partnerstvo Južného Novohradu   uzavrie výzvu dňa 04.07.2022. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti príspevok  v rámci výzvy.

 

INFORMÁCIA O O DISPONIBILNEJ ALOKÁCII

MAS informuje, že ku dňu 20.04.2022 je výška disponibilnej alokácie 4 887,20 EUR. MAS plánuje uzavretie predmetnej výzvy .

AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy:

Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva v znení aktualizácie č. 1

 

Prílohy výzvy:
Priloha c. 1 vyzvy- Formular ZoPr a priloh
Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov
Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov
Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov

Pôvodné znenie výzvy:

Výzva IROP-CLLD-T341-512-004

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.