Výzva IROP-CLLD-T341-512-001

Výzva IROP-CLLD-T341-512-001

Archív výziev na predkladanie ZoNFP, Výzvy IROP

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:

IROP-CLLD-T341-512-001

Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Dátum vyhlásenia: 4.5.2020

Dátum uzavretia: 5.11.2020

 

 

Vyzva IROP-CLLD-T341-512-005

 

Prílohy výzvy:
Priloha c.1 vyzvy -Formular_ZoPr_a_priloh
Priloha c. 2 vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov
Priloha c. 3 vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov
Priloha c. 4 vyzvy-Kriteria_pre_vyber_projektov
Priloha c. 5 vyzvy-Oznam o uzavreti vyzvy
Priloha c. 6 vyzvy-Uzavretie vyzvy

MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle https://juznynovohrad.sk/category/aktualne_vyzvy/ a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.