Výzva IROP-CLLD-T341-511-006

Výzva IROP-CLLD-T341-511-006

Aktuality z regiónu, Aktuálne výzvy MAS na predkladanie ZoNFP, Výzvy IROP

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:

IROP-CLLD-T341-511-006

A1- Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 30.08.2021

Dátum uzavretia 1. kola: 30.11.2021

Dátum uzavretia 2. kola: 30.01.2022

Dátum uzavretia 3. kola: 30.03.2022

Dátum uzavretia 4. kola: 30.05.2022

Dátum uzavretia 5. kola: 30.07.2022

 

INFORMÁCIA O PREDČASNOM UZAVRETÍ VÝZVY

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že  vzhľadom na nezáujem o predloženie  žiadostí  v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-T34-511-006 (ďalej len „výzva“) pre aktivitu A1- podpora podnikania a inovácií

má MAS záujem presmerovať finančné prostriedky na iné oblasti podpory - aktivity.

Z uvedeného dôvodu Partnerstvo Južného Novohradu  uzavrie výzvu dňa 30.09.2022. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti príspevok  v rámci výzvy.

AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy:

Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva v znení aktualizácie č. 1

 

Prílohy výzvy:
Priloha c. 1 vyzvy- Formular ZoPr vratane priloh
Priloha c. 2 vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov
Priloha c. 3 vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov
Priloha c. 4 vyzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov

Pôvodné znenie výzvy:

Vyzva IROP-CLLD-T341-511-006

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.