Výzva IROP-CLLD-T341-511-001

Výzva IROP-CLLD-T341-511-001

Archív výziev na predkladanie ZoNFP, Výzvy IROP

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:

IROP-CLLD-T341-511-001

Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 22.4.2020

Dátum uzavretia 1. kola: 3.8.2020

Dátum uzavretia 2. kola: 5.10.2020

Výzva bola uzavretá 26.3.2021 – Už nie je možné podávať žiadosti na túto výzvu.

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 7. dňu príslušného mesiaca. 

 

Vyzva IROP-CLLD-T341-511-001

 

Prílohy výzvy:
Priloha c.1 vyzvy -Formular_ZoPr_a_priloh
Priloha c. 2 vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov
Priloha c. 3 vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov
Priloha c. 4 vyzvy-Kriteria_pre_vyber_projektov
Priloha c. 5 vyzvy-Oznam o uzavreti vyzvy
Priloha c. 6 vyzvy-Uzavretie vyzvy

MAS Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje, že zmysle kapitoly 7.4, bod 6 písm. a) Implementačného modelu CLLD v IROP vykonala formálnu úpravu vo výzve, prílohách výzvy a v prílohách žiadosti o príspevok (ďalej aj „ŽoPr“), spočívajúcu v zmene loga riadiaceho orgánu v záhlaví dokumentov v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja (zodpovednej za riadenie IROP) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.