Výzva IROP-CLLD-T341-512-007

Oznam o predčasnom uzavretí výzvy

MAS oznamuje, že výzva bude predčasne uzavretá dňa 04.12.2023.

 

Oznam o predčasnom uzavretí výzvy

Výzva IROP- CLLD-T341-512-007

 

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:

IROP-CLLD-T341-512-007

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia: 09.05.2023

Dátum uzavretia 1. kola: 09.06.2023

Dátum uzavretia 2. kola: 10.07.2023

Dátum uzavretia 3. kola: 04.08.2023

Dátum uzavretia 4. kola: 04.09.2023

Dátum uzavretia 5. kola: 04.10.2023

Dátum uzavretia 6. kola: 04.11.2023

Uzavretie výzvy: 04.12.2023

Výzva IROP-CLLD-T341-512-007

Príloha č. 1 výzvy- Formulár ŽoPr vrátane príloh

Príloha č. 2 výzvy- Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a výdavkov

Príloha č. 3 výzvy- Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 výzvy- Kritériá pre výber projektov

 

 

 

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.