Výzva IROP-CLLD-T341-511-008

Oznam o predčasnom uzavretí výzvy

MAS oznamuje, že výzvu predčasne uzavrie dňa 04.12.2023.

 

Oznam o predčasnom uzavretí výzvy

Výzva IROP-CLLD-T341-511-008

 

 

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:

IROP-CLLD-T341-511-008

A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 05.06.2023

Dátum uzavretia 1. kola: 03.07.2023

Dátum uzavretia 2. kola: 31.07.2023

Dátum uzavretia 3. kola: 28.08.2023

Dátum uzavretia 4. kola: 28.09.2023

Dátum uzavretia 5. kola: 28.10.2023- nasledujúci  pracovný deň je 30.10.2023

Dátum uzavretia 6. kola: 28.11.2023

Uzavretie výzvy: 04.12.2023

Výzva IROP-CLLD-T341-511-008

Príloha č. 1 výzvy- Formulár ŽoPr vrátane príloh

Príloha č. 2 výzvy-Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a výdavkov

Príloha č. 3 výzvy- Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 výzvy- Kritériá pre výber projektov

 

 

 

 

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.