Nová výzva PRV pre podnikateľov- podopatrenie 6.4

Nová výzva PRV pre podnikateľov

MAS Partnerstvo južného Novohradu oznamuje, že dňa 28.03.2024 bola vyhlásená nová výzve pre podnikateľov z PRV pre podopatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Výzvu vrátane príloh nájdete tu:

Výzva MAS_106/6.4/3

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.