Nová výzva PRV pre podnikateľov- podopatrenie 4.2

Nová výzva PRV pre podnikateľov

MAS Partnerstvo južného Novohradu oznamuje, že dňa 28.03.2024 bola vyhlásená nová výzve pre podnikateľov z PRV pre podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov(mimo Bratislavský kraj)

Výzvu vrátane príloh nájdete tu:

Výzva MAS_106/4.2/2

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.