Nová výzva PRV pre podnikateľov- podopatrenie 4.1

Nová výzva PRV pre podnikateľov

MAS Partnerstvo južného Novohradu oznamuje, že dňa 22.04.2024 bola vyhlásená nová výzve pre podnikateľov z PRV pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Výzvu vrátane príloh nájdete tu:

Výzva MAS_106/4.1/1

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.