Nová výzva PRV pre obce- podopatrenie 7.5

Nová výzva PRV pre obce

MAS Partnerstvo južného Novohradu oznamuje, že dňa 12.12.2023 bola vyhlásená nová výzve pre obce z PRV pre podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). Uzávierka výzvy je plánovaná na 12.02.2024.

Výzvu vrátane príloh nájdete tu:

Výzva MAS_106/7.5/2

 

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.