Nová výzva PRV pre obce- podopatrenie 7.4

Nová výzva PRV pre obce

MAS Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje, že dňa 09.07.2024 bola vyhlásená nová výzve pre obce z PRV pre podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Uzávierka výzvy je plánovaná na 09.09.2024.

Výzvu vrátane príloh nájdete tu:

Výzva MAS_106/7.4/7

 

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.