Nová výzva PRV pre obce- podopatrenie 7.2

 

Nová výzva PRV pre obce

MAS Partnerstvo južného Novohradu oznamuje, že dňa 28.03.2024 bola vyhlásená nová výzve pre obce z PRV pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Výzvu vrátane príloh nájdete tu:

Výzva MAS_106/7.2/1

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.